Hemuppgifter:


Förändring kräver förändring. Vi jobbar med hemuppgifter som:

  1. Belyser mönster

  2. Skapar medvetenhet kring beteenden, motstånd

  3. Visar hur du misslyckas men också hur du lyckas

  4. Vad fungerar, vad fungerar inte?

StartStart.htmlshapeimage_1_link_0
VarförVarfor.htmlshapeimage_2_link_0
HurHur.htmlshapeimage_3_link_0
DuDu.htmlshapeimage_4_link_0
ViVi.htmlshapeimage_5_link_0
NärNar.htmlshapeimage_6_link_0