Peter Nicolaisen

Coach/Samtalsterapeut


Presentation
Coaching kan vara otroligt spännade och kul!


Jag fokuserar på tre nivåer; tanke, känsla och handling.

När dessa tre nivåer är omhändertagna kan vi lösa upp bromseffekter när vi jobbar med vision/mål och behovsinventering. Vi skapar heltäckande mål och visioner.

Vi belyser möjligheter/resurser samt eventuella problem/hinder för att utforma en

kraftfull handlingsplan, och genomföra den.


Den här typen av fokus fångar in alla aspekter av den coachade gör det möjligt att

fullt ut använda coachingens två grundstenar: Medvetenhet och ansvar.


Dessutom ska det ju som sagt, vara kul!!

StartStart.htmlshapeimage_1_link_0
VarförVarfor.htmlshapeimage_2_link_0
HurHur.htmlshapeimage_3_link_0
DuDu.htmlshapeimage_4_link_0
ViVi.htmlshapeimage_5_link_0
NärNar.htmlshapeimage_6_link_0